5 Aralık 2013 Perşembe

Dəyirmi Masa - 2 nin vaxtı artıq bəlli olub.

Dəyirmi Masa - 2 nin vaxtı artıq bəlli olub.

Universitet-iş dünyası dialoqunu inkişaf etdirmənin birinci addımı kimi, İş Dünyasında, tələbələrin özünü tanımasına, iş dünyasına hazırlanma, iş həyatının hər pilləsində uğur əldə etməsinə istiqamətləndirmə prosesini birbaşa nəzarət eden məsul şəxslər arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, bu sahədə birgə addımları müzakirə etmək üçün “Universitet İş Dünyası Əlaqələri” mövzusunda Dəyirmi Masa - 2 təşkil olunub.


Toplantının mövzuları:
 İş Dünyasının təhsil ilə əmək bazarı arasında uyğunluğun təmin edilməsi sahəsində qazandığı təcrübəyə diqqət edilməsi
 Yeni tədris metodlarından istifadənin əhəmiyyətinə nəzər;
Universiteti bitirən məzunların oxuduqları müddətdə İş Dünyasında təcrübə ilə tanış olmaları;
 Universitetlərdəki karyera mərkəzlərinin effektiv fəaliyyət göstərilməsi;
 İxtisaslaşma və əmək bazarının şərtləri arasında uzlaşmanın olması;
 Bilikləri kompetensiyaya çevirə bilən tədris proqramlarının işlək olması;
 Bir çox hallarda tələbələrin ixtisas seçimini tam doğru edə bilməməsi səbəbindən
məzun kimi viziyon (vision) və missiya probleminin aradan qaldırılması;
 İş Dünyasına işə yeni başlayan tələbələrdə bir çox hallarda kreativ ruhunun, nikbinlik hissinin
yüksəldilməsi;
 Təhsil-istehsalat mübadiləsinin gənişləndirilməsi;
 İş Dünyasında start-up layihələrinə dəstək mühitinin formalaşdırılması
 Tələbələrdə tənqidi təfəkkürün, analitik nitq və yazı mədəniyyətinin formalaşma
problemləri həll yolları ;
 Universitetlərin mövcud təhsil kurikulumlarının peşə vərdişləri, ixtisasdəyişmə
imkanlarının daha elastik olması;
 Klassik universitet anlayışından təşəbbüskar və ya III nəsil universitet (təhsil-elminnovasiya)
anlayışına keçidin alqoritminin dərk olunması.
Yer : Tempus Otağı
Tarix : 05.12.2013

Saat : 11:00