8 Nisan 2014 Salı

Dillər məktəbinin Bülleteni işıq üzü görüb


Dillər məktəbinin Bülleteni işıq üzü görübQafqaz Universiteti Dillər məktəbi ingilis dilində ilk tələbə bülleteni təsis edib. Bülletenin yaradılmasında Dillər məktəbinin müəllimləri iləyanaşı tələbələri çox fəal iştirak etmişlər. Bülletenin 8 səhifədən ibarətdir. İlk səhifələrdə universitetdə keçirilən tədbir və fəaliyyətlər haqda yazılar yerl
əşdirilib. Dillər məktəbinin bir qrup tələbələrinin universitetin rektoru prof. dr. Ahmet Saniç bəydən aldıqları müsahibə daha çox marağa səbəb olmuşdur. Bülletendə həmçinin əyləncəli şəkillər və lətifələr də yer almışdır. Bülletenin smester ərzində iki dəfə buraxılması planlaşdırılır.
http://www.qu.edu.az/az/news/Dill%C9%99r-m%C9%99kt%C9%99binin-B%C3%BClleteni-i%C5%9F%C4%B1q-%C3%BCz%C3%BC-g%C3%B6r%C3%BCb-5174.html#.U0LlLG_efrE.facebook