5 Nisan 2013 Cuma

Özümüzü kəsən qılınc" tamaşası Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində

Aprelin 3-də  Qafqaz Universiteti Mədəniyyət şöbəsi Dram dərnəyi üzvlərinin xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin "Özümüzü kəsən qılınc" tarixi-faciəvi tamaşası Gənc Tamaşaçılar Teatrında nümayiş etdirildi. Tamaşaçıların maraqla izlədikləri tamaşa qədim türk xalqlarının tarixi keçmişini, zəngin dövlətçilik ənənələrini özündə əks etdirirdi. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Zəminə  Axundovanın quruluş verdiyi tamaşada göy türklərin minillik tarixi keçmişindən söhbət açılsa da, həvəskar aktyorlar Bəxtiyar Vahabzadənin əsrləri adlayan hadisələrə yeni təfəkkürlə yanaşaraq, başımıza gələn faciələri və onları doğuran səbəbləri göstərmə məqsədini məharətlə çatdıra bildilər.
Gənclər  ifaçılıq bacarığı, istedadı ilə tamaşaçıları əfsunlayıb, öz sehrinin cazibə qüvvəsinə saldılar. Yaradıcı gəncləri böyük həvəslə izləyən, hər birini səhnədə ayrılıqda təbrik edən universitetin rektoru Prof.Dr. Ahmet Saniç onların əməyini səmimi sözlərlə yüksək  dəyərləndirdi. Çağ Öyrətim İşlətmələri şirkətinin prezidenti Dr. Ənvər Özərən tamaşanın tərbiyəvi əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayaraq, gənclərə müraciətlə tövsiyə etdi: “Bu gün sürəkli alqışlarla izlədiyimiz bu tamaşa bir tarixdir. Tarixin acı dərslərindən ibrət almaq lazımdı. Bu millətin taleyini, gələcəyini düşünək! Hamımızın izi qalacaqdır bu millətin yaddaşında! Özümüzü kəsən qılınc olmayaq”
Tamaşanın premyerası Bəxtiyar Vahabzadənin vəfatının 4-cü ildönümü münasibətilə   sənətkarın doğulduğu Şəki şəhərində, şəhər musiqi kollecində, daha sonra Mingəçevir şəhər Dövlət Dram Teatrında  nümayiş etdirilmişdi.