2 Mayıs 2014 Cuma

Riyaziyyat və İnformatika Müəllimliyi bölümü Bakı Araz kursunu ziyarət etdi.

Riyaziyyat və İnformatika Müəllimliyi bölümü Bakı Araz kursunu ziyarət etdi.

Karyera Planlama Mərkəzi Bakı Araz kursuna Ceyhun Səlimovun rəhbərliyi ilə Riyaziyyat və İnformatika Müəllimliyi bölümü -1 tələbələrinin şirkət gəzintisini təşkil etdi. Ziyarət əsnasında tələbələr kursun iş rejimi, şagirdlərin təhsil həyatı, şagird-müəllim münasibəti haqqında ətraflı məlumat əldə etdilər. Sonra tələbələrimizi çay süfrəsinə qonaq etdilər.Gələcəyin müəllimləri olan tələbələrimiz bu ziyarətdən məmnun qaldılar.
http://www.qu.edu.az/az/news/Riyaziyyat-v%C9%99-%C4%B0nformatika-M%C3%BC%C9%99llimliyi-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-Bak%C4%B1-Araz-kursunu-ziyar%C9%99t-etdi-5342.html