QU Texnopark Tanıtım FilmiMüxtəlif sahələrdə təhsilin inkişafında innovativ yanaşmaları ilə
fərqlənən Qafqaz Universiteti texnopark fəaliyyətində də Azərbaycanda
yeniliyə imza atdı. Bu məqsədlə Azərbaycanda ilk dəfə universitet
daxilində texnopark fəaliyyətlərinə başlandı.
Link : http://qutechnopark.az

QafqazLife

Instagram