20 Şubat 2014 Perşembe

Universitetimizlə Bioloji Təbabət Klinikası arasında müqavilə imzaladı.

Universitetimizlə Bioloji Təbabət Klinikası arasında müqavilə imzaladı.

İş Dünyası ilə Əlaqələr Prorektorluğunun təşkilatçılığı ilə  universitetdə ölkəmizin aparıcı klinikalarından olan  Bioloji Təbabət MMC klinikasının  həkimi Fidan Əlirzayeva Universitetin rektoru Prof.Dr. Ahmet Saniç arasında görüş keçirilmişdir. Prof.Dr. Ahmet Saniç klinika nümayəndəsinə universitetin maddi -texniki bazası  xarici əlaqələri və ixtisaslar barədə geniş məlumat verib. Görüşün sonunda universitet əməkdaşlarının da iştirakı ilə Universitetin rektoru Prof.Dr. Ahmet Saniç və Bioloji Təbabət MMC klinikasının  həkimi Fidan Əlirzayeva arasında  müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən universitetin əməkdaşlarına tələbələrinə və məzunlarına həmin klinikalarda tibbi xidmət haqına 20 faiz güzəşt olunacaq.


http://www.qu.edu.az/az/news/Universitetimizl%C9%99-Bioloji-T%C9%99bab%C9%99t-Klinikas%C4%B1-aras%C4%B1nda-m%C3%BCqavil%C9%99-imzalad%C4%B1-4970.html