18 Şubat 2014 Salı

Universitetimizdə Dəyirmi Masa 3-ün keçiriləcəyi gün dəqiqləşib

Universitetimizdə Dəyirmi Masa 3-ün keçiriləcəyi gün dəqiqləşib.

Universitetlərdə tələbələrin özünü tanımasına, iş dünyasına hazırlanma, iş həyatının hər pilləsində uğur əldə etməsinə istiqamətləndirmə prosesinə birbaşa nəzarət edən məsul şəxslər arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, bu sahədə birgə addımları müzakirə etmək üçün “Universitet-İş Dünyası Əlaqələri” mövzusunda Dəyirmi Masa - 3 təşkil olunmuşdur.


Toplantının mövzuları:
 Universitetlərin təhsil ilə əmək bazarı arasında uyğunluğun təmin edilməsi sahəsində qazandığı təcrübəyə diqqət edilməsi
 Yeni tədris metodlarından istifadənin əhəmiyyətinə nəzarət;
 Universiteti bitirən məzunların oxuduqları müddətdə təcrübə ilə tanış olmaları;
 Universitetlərdəki karyera mərkəzlərinin effektiv fəaliyyət göstərilməsi;
 İxtisaslaşma və əmək bazarının şərtləri arasında uzlaşmanın olması;
 Bilikləri kompetensiyaya çevirə bilən tədris proqramlarının işlək olması;
 Bir çox hallarda tələbələrin ixtisas seçimini tam doğru edə bilməməsi səbəbindən məzun kimi viziyon (vision) və missiya probleminin aradan qaldırılması;
 Universitetə daxil olan tələbələrdə bir çox hallarda kreativ ruhunun, nikbinlik hissinin yüksəldilməsi;
 Təhsil-istehsalat mübadiləsinin gənişləndirilməsi;
 Universitetlərdə start-up layihələrinə dəstək mühitinin formalaşdırılması
 Tələbələrdə tənqidi təfəkkürün, analitik nitq və yazı mədəniyyətinin formalaşma problemlərinin həll yolları ;
 Universitetlərin mövcud təhsil kurikulumlarının peşə vərdişləri, ixtisasdəyişmə imkanlarının daha elastik olması;
 Klassik universitet anlayışından  təşəbbüskar və ya III nəsil universitet (təhsil-elminnovasiya) anlayışına keçidin alqoritminin dərk olunması.

http://www.qu.edu.az/az/news/Universitetimizd%C9%99-D%C9%99yirmi-Masa-3-%C3%BCn-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99yi-g%C3%BCn-d%C9%99qiql%C9%99%C5%9Fib-4958.html