16 Eylül 2014 Salı

Yeni Fikir 2014 Müsabiqəsinə Müraciət Edən Ləyihələrin Əsas Seqmentləri

1 noyabr - 25 yanvar tarixlərini əhatə edən layihələrin qeydiyyata alınması mərhələsində Yeni Fikir 2014 Müsabiqəsi 229 müraciət qəbul etdi. Bunlardan yalnız 169-u kriteriyaları ödəyən və tam doldurulmuş fikirlər idi. Yerdə qalan fikirlər isə biznes fikri olmayan müxtəlif təkliflər, innovasiya ilə bir o qədər də əlaqəsi olmayan kurs, kafe, kitab mağazası, ferma açmaq və s. kimi ideyalar idi. Ümumi müraciətlərin 7%-i isə heyvanların və təbiətin qorunması, insanların idmanla məşğul olmağa təşfiq olunması kimi sosial layihələdən ibarət idi.
Münsiflər heyətinin dəyərləndirilməsinə alınan 169 layihənin ümumi statistikasına nəzər salaq. Layihələr arasında əsas üstünlüyü müxtəlif istiqamətli veb xidmətlər təklif edən saytların yaradılması (16%), e - ticarət ilə bağlı olan fikirlər və tətbiqetmələr (13%), software və müxtəlif proqramların yazılması (11%), mobil tətbiqetmələr (10%), xidmət sahəsini müəyyən istiqamətləri üçün təklif olunan innovasiyalar və fikirlər (10%), yeni innovativ məhsulun sitehsalı (6%) və sosial plaformanın (8%) yaradılması təşkil edir.


Yerdə qalan müraciətləri isə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
müxtəlif mənbələrdən alternativ yanacağın alınması (2%)
animasiyaların hazırlanması, sadə və 3D oyunların yazılması (3%)
kənd təsərrüfatında innovasiyanın tətbiqi və aqrotexnika istehsalı (2%)
facebook tətbiqetmələrinin yazılması (1%)
İnşaat və memarlıq ilə bağlı yeni fikirlər (3%)
təlim və tədris ilə bağlı fikirlər, e - dərslər, e - kurslar (6%)
təkrar istehsalat və istehsalat ilə bağlı olan fikirlər (6%)
yeyinti və qida sənayesi ilə bağlı olan iş fikirləri (3%)
Göründüyü kimi layihələrin əksər hissəsi xidmət sahəsinə xitab edir. Ehtiyacların həll olunması yolunda yaranan yeni innovativ məhsulun istehsalı da buna baxmayaraq az deyil. Bəzi fikirlər dünya üçün tamamilə yeni olduğu halda, digər qrupu isə xaricdə olan və Azərbaycanda istehsalatı və ya tətbiqi uğurlu olacaq məhsul və ya xidmət təklifidir.

http://qutechnopark.az/az/news/2014/09/Yeni-Fikir-2014-Musabiqesine-Muraciet-Eden-Leyihelerin-esas-Seqmentleri-291.html